கௌதம சன்னா படைப்பில் 4 நூல்கள் – புத்தக வெளியீட்டு விழா 15.09.2019

  1. கலகத்தின் மறைபொருள்
  2. ரெட்டமலை சீனிவாசன் – ஆவணங்கள்
  3. ஆதிதிராவிடர் வரலாறு
  4. Dialogues of Anti-caste Politics

Author: admin

want to be a light and promote the justice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *